Jedna śliwa wiosny nie czyni...

...ale umila mroźne poranki :)
Różowiutki puch do podziwiania w parku Ueno.Comments

Popular Posts